[ Qna ]
留言板搜索框 搜索  初始化
一般公告栏留言
编号
商品
内容
发表者
日期
点击数
129
Order follow up (1)
SHEK CHING
2018-07-03
0
128
Arrival of orders (4)
SHEK CHING
2018-06-25
0
127
发货 (3)
2018-06-25
0
126
商品預計何時寄出 (1)
Maggiechiu
2018-06-08
0
125
Cannot buy (1)
SHEK CHING
2018-06-04
0
124
Why no color and size selection for this item? Any problems?... (1)
SHEK CHING
2018-06-01
0
123
請問大概何時會出貨呢?謝謝 (1)
邱婉琪
2018-06-01
0
122
상품사이즈 잘 못 보냈어요. (2)
Christy
2018-05-28
0
121
退款 (1)
yuxiaocq
2018-05-17
0
120
煩請跟進!! (2)
Angel Lai
2018-05-16
0
119
请问什么时候发货 (3)
Angel Lai
2018-05-15
0
118
请问什么时候能发货? (1)
yuxiaocq
2018-05-15
0
117
怎么申请退款 (3)
yuxiaocq
2018-05-08
0
116
付款4天了,怎么还不发货?什么时候能发货? (1)
yuxiaocq
2018-04-29
0
115
能否寄香港 (1)
Anna Ngan
2018-04-29
0

상단으로 이동